Sorting by

×

Month: June 2023

Inisiatif Kemudahan Rakyat

Empat kelebihan permohonan projek kecil di bawah Inisiatif Kemudahan Rakyat Berikut adalah ciri-ciri projek kecil yang diluluskan di bawah IKR. i. Projek infrastruktur kecil dengan manfaat segera kepada rakyat setempat/masyarakat…